LUKOIL Netherlands B.V.
LUKOIL Netherlands B.V.


Privacy beleid LUKOIL Netherlands B.V. 

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten wenst te gebruiken of onze website consulteert, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van LUKOIL Netherlands B.V.( verder LUKOIL). U dient zich ervan bewust te zijn dat LUKOIL niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

LUKOIL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit beleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling tonen voor onze producten of diensten.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LUKOIL of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij? 

Algemene Persoonlijke informatie

Natuurlijke Personen

Naam, voornaam, taal, geboortedatum, adres, leveringsadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, IBAN, tankpas pincode, identiteitsbewijs/rijbewijs, Credit check, tank historie/statistiek en kentekens.

Bedrijven

Naam bedrijf, adres, btw-nummer, KVK-nummer.

Contactpersoon: Naam, voornaam, taal, geboortedatum, postadres, leveringsadres,

telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, IBAN, tankpas pincode, Credit check.

Door klant verstrekte gegevens zoals: kentekens, chauffeursnaam en vlootnummers.

Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze persoonsgegevens aan ons

werden meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen aan die gegevens werden aangebracht. 

Informatie over uw interesses of voorkeuren

De door ons opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook andere informatie bevatten zoals productvoorkeuren en informatie over uw bedrijf en interesses die u kenbaar maakt via acties, wedstrijden, enz. 

Informatie die verband houdt met uw aankopen

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, eventuele aan- of opmerkingen, betalingsgegevens.

Ook kunnen wij uw antwoorden of feedback omtrent door u gekochte producten opslaan die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LUKOIL of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van LUKOIL of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

Gegevens verkregen met uw toestemming

  • Wanneer u ons vragen stelt via onze website of via andere communicatiemiddelen

  • Om u bijkomende informatie te kunnen sturen waarvoor u ons heeft gecontacteerd of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken ( zie verder " uitoefening van uw rechten").

Gegevens verkregen voor het uitvoeren van uw contract

  • Voor de opvolging en de verwerking van uw bestelling.

  • Voor de opvolging en verwerking van klachten.

  • Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Gegevens verkregen voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft.

  • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw

  • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.

  • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruik.

Gegevens verkregen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn

Wij zijn ook onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons verplichten bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan boekhoudkundige en fiscale administraties.

Gegevens overgemaakt aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen een beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren ( bijv. externe callcenters, reclame-agentschappen, ICT-providers, cloud-providers, …) Dit kan enkel op basis van onze instructies.

Indien uw persoonsgegevens toch worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie, zullen deze beschermd worden door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving. 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar na einde contract of contractduur.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om deze de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden evenals het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Uitoefening van uw rechten:

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

LUKOIL Western Europe

Medialaan 50
1800 Vilvoorde, België

+32 2 254 15 11

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: privacy@eu.lukoil.com