LUKOIL NETHERLANDS B.V.
LUKOIL NETHERLANDS B.V.

Milieu&Maatschappij

LUKOIL engageert zich om haar activiteiten op een duurzame manier te ondernemen. In dat opzicht letten wij niet enkel op de economische groei, de sociale stabiliteit, het welbevinden en de vooruitgang in de regio's waar wij actief zijn, maar we willen dit ook op een ecologisch verantwoorde manier doen door intelligent gebruik te maken van de beschikbare middelen.

Al onze stations, zowel als het depot van Neder-Over-Heembeek in België en Maastricht in Nederland, worden onderworpen aan een heel strenge controle wat betreft de ecologische invloed. Sinds 2008, hebben wij een totaal bedrag van meer dan 14 miljoen Euro's aangewend om aan de lokale en nationale eisen te voldoen in onze stations en depots. We ijveren ervoor, om bij het stopzetten van één van onze activiteiten, al onze sites in hun natuurlijke toestand te herstellen. Dit is onze belofte.

Onze verantwoordelijkheden kunnen worden samengevat in 4 pijlers:

 1. Doeltreffendheid. De natuurlijke bronnen worden op een doeltreffende manier aangewend. Wij gaan daarin verder dan gewoon onze plicht, door altijd meer te doen. Bovendien laat ons business model ons toe op een doeltreffende manier heel het proces te controleren, vanaf de petroleumproductie, gevolgd door de raffinage en dit tot aan de pomp. Het is het model van verticale integratie van onze onderneming, dat ons onder andere toelaat lage prijzen aan te bieden. Iedereen wint erop!

 2. Human capital. Wij waken erover onze medewerkers en de bewoners in de buurt van onze sites een veilige en gezonde omgeving te garanderen. Wij vergoeden onze werknemers op basis van hun resultaten, hun initiatieven en hun engagementen. Wij waarderen onze werknemers en bieden hen een veilige en aangename werkomgeving. Dit reflecteert zich eveneens in het respecteren van onze verantwoordelijkheden tegenover onze partners.

 3. Duurzame ontwikkeling. Wat de gezondheid, veiligheid en het milieu betreft, verbeteren wij continu onze werkmethoden en gebruiken de meest recente technologieën. Wij respecteren al de lokale en internationale milieunormen of het nu in de Benelux of elders in de wereld is. Wij zijn er trots op om deel uit te maken van een van de veiligste energiegroepen ter wereld.

 4. Economische bijdrage. LUKOIL is een economisch verantwoordelijk bedrijf dat rekening houdt met het welbevinden van de regio's waar haar activiteiten zich ontwikkelen en fors bijdraagt aan diens economie. Het feit dat de LUKOIL groep beursgenoteerd is op de beurs van Londen geeft een duidelijk te begrijpen onderneming weer onder de verschillende multinationals. En onze klanten zijn de eersten om genieten van onze competitieve prijzen.


Bij LUKOIL staat de aandacht voor kostenbesparing en milieu centraal. Daarom geven we u graag een aantal tips om zuiniger te rijden en uw auto te sparen.

10 tips om zuiniger te rijden

 1. Zorg dat uw auto goed wordt onderhouden en controleer regelmatig het oliepeil. Goed onderhouden auto's rijden zuiniger en helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

 2. Controleer elke maand de bandenspanning. Als u met te zachte banden rijdt, kan het brandstofverbruik met wel 4% toenemen (volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap).

 3. Haal onnodige ballast uit uw kofferbak of van de achterbank. Hoe zwaarder de auto, des te harder moet de motor werken en des te groter is het brandstofverbruik.

 4. Doe de ramen dicht, haal vooral bij hogere snelheid het bagagerek van het dak als u het niet gebruikt. Daardoor ondervindt de auto minder luchtweerstand en kunt u het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met wel 10% verminderen (volgens cijfers van de Europese Commissie).

 5. Zet de airconditioning alleen aan als dat nodig is. Onnodig gebruik verhoogt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met wel 5% (volgens cijfers van de Europese Commissie).

 6. Ga meteen rijden als u de motor heeft gestart en zet de motor af als u meer dan een minuut stilstaat. Met moderne motoren kunt u instappen en wegrijden, dat scheelt dus brandstof.

 7. Rijd met een gelijkmatige en aangepaste snelheid. Elke keer als u versnelt of plotseling remt, verbruikt uw motor meer brandstof en produceert hij meer CO2.

 8. Als u optrekt, schakel dan zo snel mogelijk naar een hogere versnelling. In de hogere versnellingen wordt minder brandstof verbruikt (volgens cijfers van de Europese commissie).

 9. Anticipeer op het verkeer. Kijk tijdens het rijden zo ver mogelijk vooruit, zodat u niet onnodig hoeft te stoppen en op te trekken.

 10. Denk eens aan carpoolen om naar uw werk te rijden of in uw vrije tijd er opuit te gaan. U helpt daarmee de files en het brandstofverbruik terug te dringen.

Tips in verband met motorolie

 1. Zorgt u soms zelf voor de olieverversing? Denk dan net als wij om het milieu en breng de gebruikte olie naar een daartoe voorziene plaats.

 2. De kwaliteit van de olie wordt belangrijk bij motoren die hoge prestaties leveren. Daarom is synthetische olie aan te raden voor dat soort wagens. Hoe kunstmatiger de olie, hoe beter de kwaliteit.

Oliën mengen mag altijd, maar u moet beseffen dat de kwaliteit van de olie verlaagt indien u minerale olie bij synthetische olie voegt. Voegt u synthetische olie bij minerale, dan verhoogt de kwaliteit van de olie.